002cc白菜资讯|400全讯白菜网|欢迎您当前位置:002cc白菜资讯 > 信息披露 > 财务信息 > 年度捐赠情况 > 正文

2018年捐赠收入

2021-01-28
单位名称 捐赠金额(元)
北京蓝蝶公益基金会 30000.00 60000.00
北京蓝蝶公益基金会 30000.00
爱德基金会 50000.00 160000.00
爱德基金会 60000.00
爱德基金会 50000.00
新奥公益慈善基金会 300000.00 400000.00
新奥公益慈善基金会 100000.00
中国妇女发展基金会 70000.00 80000.00
中国妇女发展基金会 10000.00
深圳壹基金公益基金会 30000.00 60000.00
深圳壹基金公益基金会 30000.00
慈济慈善事业基金会 30000.00 100000.00
慈济慈善事业基金会 70000.00
中国红十字基金会 30000.00 80000.00
中国红十字基金会 50000.00
老牛基金会 1150000.00 2150000.00
老牛基金会 1000000.00
浙江敦和慈善基金会 1620000.00 2095640.69
浙江敦和慈善基金会 340000.00
浙江敦和慈善基金会 135640.69
浙江传化慈善基金会 500000.00 500000.00
顶新公益基金会 300000.00 300000.00
福建江夏慈善基金会 2000000.00 2000000.00
腾讯公益慈善基金会 1000000.00 1000000.00
思利及人公益基金会 300000.00 300000.00
郑州慈善总会 100000.00 100000.00
中山市慈善总会 370000.00 370000.00
广州市慈善会 1000000.00 1000000.00
宁夏燕宝慈善基金会 500000.00 500000.00
广东省国强公益基金会 2000000.00 2000000.00
南都公益基金会 10000.00 10000.00
安利公益基金会 100000.00 100000.00
佛山市盛奥美文化传播有限公司 50000.00 50000.00
四川蓝光发展股份有限公司 300000.00 300000.00
总额 13715640.69  

 

Baidu
sogou